دکتر سیروس تابش

مدیر عامل مجموعه بیمارستان های نیکان

دکتر رضا تقدیر

قائم مقام مدیر عامل – ریاست بیمارستان

دکتر عزیز بیگی بکتاش

مدیر منابع انسانی مجموعه بیمارستان های نیکان -مدیر عامل مرکز چشم نیکان

دکتر حسین رامندی

رئیس بیمارستان نیکان شرق و مدیر آزمایشگاه 

دکتر محمد حسین آدابی

مشاور مدیرعامل ،مدیرعامل شرکت سپید بام نیکان، مدیر طراحی هلدینگ بیمارستان های نیکان

دکتر ناصر صدر ممتاز

مدیر اجرایی

دکتر فرید چیت ساز

رئیس بیمارستان مجازی و مدیر کلینیکهای تخصصی و پاراکلینیک ها

دکتر علی باقرنیا

مدیریت درمان

مریم برومند

مدیر مالی نیکان اقدسیه

امید کبیری

مدیر مالی هلدینگ نیکان

دکتر هاله متین رخ

مدیر داروخانه

محمدرضا صمدی بهرامی

مترون – سرپرستار کت لب

مهندس محمد حسین رضایی

مشاور مدیر عامل در گروه بیمارستان های نیکان

فاطمه سبزعلی

مدیر توسعه مدیریت

مهندس علی تفرشی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل – مشاور مدیر عامل در حوزه بازاریابی و برند

دکتر مجید تقدیر

مشاور مدیر عامل و مدیر فن اوری اطلاعات بیمارستان های نیکان

خانم کشاورز

مسئول دفتر مدیر عامل 

دکتر سهیل مقدادی

مسئول آموزش پزشکان

مهتاب زمانی

سوپروایزر بالینی

عبدالرضا امین

سوپروایزر بالینی

سارا صادقیان

سوپروایزر

فاطمه اسحاقی

سوپروایزر بالینی

میترا سلطانی

سوپروایزر بالینی

فاطمه رئیسی

سوپروایزر اعتبار بخشی

علیرضا افشار

سوپروایزر ارتقا سلامت

سید رامین متقی

سوپروایزر آزمایشگاه

مریم مستجاب

سوپروایزر اتاق عمل

مهدی سلحشور

سرپرستار بخش ICU

کریم نصیری

سرپرستار بخش ICU OH

پیام عباسی

سوپروایزر آموزشی / مسئول دفتر بهبود کیفیت

تنی حاتمیان

سرپرستار بخش NICU

امید فقیهی

سرپرستار بخش CCU

نازیلا یزدانی

سرپرستار بخش سپند

سمیرا هاشمی

سرپرستار بخش سپهر

فاطمه امینی

سرپرستار بخش ستایش

اعظم شهربویه

سرپرستار بخش نوزادان

جمیله سیفی

سرپرستار بلوک زایمان

نگین ایزدپناه

سرپرستار بخش POSTCATH

زینب روحی

سرپرستار بخش سپید

محمدرضا سیف

سرپرستار بخش دیالیز

بهاره ابرقویی

سرپرستار بخش سهند

مهران نظری

سرپرستار بخش اسکوپی

الهام میرزاحسین

سرپرستار بخش اورژانس

فاطمه تربتی فرد

سرپرستار بخش کلینیک

آرزو خرمی راد

سوپروایزر کنترل عفونت

دکتر علیرضا توکلی

مدیر بخش پزشکی هسته ای

سید حسن فاتحی

سرپرست بخش تصویربرداریMRI

دکتر مهدی شیروی

رئیس بخش فیزیوتراپی

فاطمه اسماعیلی

مسئول واحد تغذیه

رحمان ولیزاده

مسئول واحد پذیرش ،ترخیص و بیمه گری

ساناز شایسته

مسئول واحد بهداشت حرفه ای

ندا زمانیان

مسئول بخش منابع انسانی

صنم کاظمی

 رئیس بخش تجهیزات پزشکی

مهندس محمد مفتاح پور

مسئول انفورماتیک

معصومه خسروی

مسئول مدارک پزشکی

معصومه سلطان محمدی طالقانی

مسئول واحد بهداشت محیط- سرپرست کاخداری

محمد روغنیان

مسئول واحد تدارکات و انبار

فرهاد مجیدی

مسئول واحد تاسیسات

مصطفی ورشوچی

مسئول مرکز تلفن

مجید محمدی

انتظامات و پارکینگ

جمال نورانی

مسئول واحد لندری