info@nikanhospital.com

9821-29120000+

بیمار نیکان عضوی از خانواده ماست

Search
Close this search box.

سخن مدیر عامل

بی گمان برخورداری از سلامتی، آرزوی مشترک تمامی انسانها است ،به همین دلیل روزهای بیماری از سخت ترین و تلخ ترین خاطرات هر شخصی است، به خصوص اگر این روزها در بیمارستان و دور از خانواده سپری گردد. و ما تیم پزشکی ،یاران این روزگاران سخت و تلخ بیماران در بیمارستان هستیم. 
بارها از خود پرسیده ام که چگونه می توانیم سختی این روزها را تلطیف نموده و خاطرات آن را کمی شیرین تر نماییم؟ توجه به موضوعاتی از قبیل مشتری مداری، کیفیت، تعهد به تعالی سازمانی..البته مهم هستند اما کافی نیستند. پاسخ ساده است:” تعهد ناگسستنی ما،به التیام آلام بیماران”. تعهد به التیام آلام بیماران”، ما را به ارائه خدمات بهداشتی درمانی مبتنی بر دانش پزشکی در سطح بیمارستان های کلاس یک جهانی، توام با مهربانی بیکرانه و محبت بدون مرز نسبت به بیمارانمان پایبند می نماید . که من از آن با نام “مهرآفرینی” یاد می کنم. “مهرآفرینی” در واقع تمرین مداوم مهربانی است؛ که با مهربانی با خود آغاز می شود ، با محبت به سایر همکاران رشد می کند، در دل نگرانی نسبت به مسایل مربوط به طبیعت ،محیط کار و زندگی تسری می یابد و با مسئولیت پذیری مشتاقانه و توام با مهربانی و همدلی نسبت به بیماران و خانواده ایشان برای درک و حل کوچکترین مشکل مربوط به سلامت بیماران به نقطه اوج خود می رسد. در این صورت، طی نمودن روزهای بیماری در بیمارستان با خاطری آسوده تر و خاطراتی نه چندان تلخ ، محصول مهرآفرینی تیم پزشکی نیکان خواهد بود. من و کلیه همکارانم در نیکان، تعهد راسخ خود به ” مراقبت با کیفیت و توام با مهربانی ” را با عشق ورزیدن به شغل خود، تلاش برای پیش بینی و تامین نیازهای درمانی – تشخیصی بیماران و کمک با کمال میل، به کلیه مراجعین نشان داده ایم.  این گونه است که همه کارکنان ما؛برای ساختن روزهای بهتر برای بیماران، هر روز و در آغاز کار روزانه ، مهربانی را با اولین کلام “سلام”  آغاز و در کلیه امور جاری وساری می نمایند.
سلام بر شما و سلامتی هدیه هر روزتان از جانب خدا باد.

دکتر سیروس تابش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره