info@nikanhospital.com

9821-29120000+

بیمار نیکان عضوی از خانواده ماست

Search
Close this search box.

تاریخچه بیمارستان نیکان اقدسیه

در اواسط دهه هفتاد شمسی، رویکرد مشتری مداری و بیمارمحوری در کنار فرهنگ ارتقا مستمر کیفیت در خدمات سلامتی مورد توجه دست اندرکاران نظام سلامت کشور قرار گرفت .
این موضوع نگاه بسیاری از مدیران شاغل در بخش های درمانی را به رویکردی نوین که در آن بیماران و پرسنل در کنار کادر درمانی به عنوان مشتری، محور خدمات قرار می گرفت، را به خود جلب نموده و آنان را به توسعه و اشاعه فرهنگ مشتری نوازی در بیمارستان ها سوق داد.
اما محدودیت منابع و قوانین دست و پا گیر و ساختار بوروکراسی حاکم بر بیمارستان های دولتی، آموزش کادر درمانی در فضایی آکنده از  فرهنگ و جو مشتری مداری و مشتری نوازی را سخت، و اجرا و پیاده سازی آن را بسیار کند می نمود.
در این میان تنی چند از پزشکان و مدیران شاغل در بیمارستان میلاد که اجرای بخشی از این نظام را در میلاد تجربه کرده ولی پیاده سازی تام و تمام آنچه بدان باور داشتند را مشکل و پیچیده می دیدند ،با هدف ایجاد بیمارستانی متفاوت در خدمات  سلامتی و بوِیژه در نگاه به بیماران به عنوان عضوی از خانواده خود و با خدمت رسانی دلسوزانه و مهربانانه ،همان طور که با خانواده خود هستند؛
اقدام به تاسیس بیمارستانی  بر پایه مهرآفرینی  با خود ،همکاران، جامعه و بیماران به نام” نیکان ” نمودند.
  • زمین این بیمارستان در سال 1384 خریداری و احداث آن تا پایان سال 1389 به طول انجامید .بیمارستان در تاریخ 6 تیرماه 1390 همزمان با مبعث نبی اکرم، پیام آور صلح و دوستی، و با هدف التیام آلام بیماران افتتاح و به بهره برداری رسید .
  • آقای دکتر تابش مدیرعامل بیمارستان در مصاحبه اختصاصی با مجله سروش، در مرداد 1393 انگیزه خود را از تاسیس بیمارستان، چنین بیان نموده است:
  • “حلقه مفقود شده ای که در نظام سلامت کشور ما وجود دارد، کمبود مهربانی و دلسوزی است ،……. وقتی بیماران به مراکز درمانی مراجعه می کنند خیلی بیشتر از وقتی که به سایر مراکز و ادارات مراجعه می کنند از ما انتظار مهربانی دارند. چون آنها به خاطر نگرانی در باره گرانبهاترین دارایی شان که سلامتی است به ما مراجعه می کنند.
  • من اعتقاد دارم که مهربانی ،احساسی است که از نگاه، گفتار و رفتار انسان ساطع می شود ……..و هدفمان آن است که پرسنل بیمارستان نیکان، مهرآفرینی را درک و باور نمایند.اگر باور کنیم که “باید با همه چیز و همه کس مهربان بود  و بی دریغ مهر ورزید” در آن صورت به طبیعت احترام می گذاریم و آلودگی زیست محیطی ایجاد نخواهیم کرد؛ با منابع و امکاناتمان دلسوزانه رفتار می کنیم و بیهوده مصرف نمی کنیم.به بیماران عشق می ورزیم و آلام ایشان را صبورانه تسکین می دهیم. در درمان هایمان بهترین و کم عارضه ترین روشهای درمانی را انتخاب خواهیم کرد. با همکاران خود مهربان خواهیم بود و همدیگر را همچون اعضا یک خانواده صمیمانه دوست خواهیم داشت .در این صورت است که بیمارستان به اهداف خود خواهد رسید.”
  • با بستری شدن اولین بیمار در تاریخ  هشتم تیرماه 1390، ارائه خدمات سلامتی با تعریفی از آن دست که نیکانیان، بدان باور دارند، آغاز گردید .همچنین  بیمارستان در اولین سال ارزشیابی  با کسب رتبه یک مثبت اعتبار بخشی و ایمنی بیمار، راه خود را در مسیر از قبل تعیین شده، در پیش گرفته  و با کسب گواهینامه بین المللی green award در کنفرانس بین المللی موسسه  other ways در شهر برلین آلمان ( سال 2014میلادی) به عنوان اولین بیمارستان بخش خصوصی کشور، اهداف خود را دنبال می کند.