دپارتمان کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

جهت نمایش برنامه کلینیک ها بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

رئیس بخش : دکتر فریدچیت ساز
سر پرستار : فاطمه تربتی فرد
شماره مستقیم : ۲۹۱۲۱۷۲۹ – ۲۹۱۲۱۰۲۹

شماره های نوبت دهی:

29120000
نوبت دهی تلگرامی : nikan_hospital_bot@
سرپرستار : ۲۹۱۲۱۰۲۵
موقعیت : طبقه همکف بیمارستان – بعد از آزمایشگاه

برنامه کلینیک کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20 20 الی 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

راه های ارتباطی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی