دپارتمان دیالیز(ستاره)

رئیس بخش : دکتر پوررضاقلی
سر پرستار : محمد رضا سیف
شماره مستقیم :29121640 – 29121644
موقعیت : طبقه منفی 2

برنامه کلینیک دیالیز(ستاره)

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18 الی 20 20 الی 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

راه های ارتباطی دیالیز(ستاره)